Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-07

RK-32-2013-07.doc  RK-32-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-32-2013-07
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu připravovaných akcí je i stavba II/345, II/340, III/3455 Vilémov , pro kterou již byla provedena majetkoprávní příprava.
Z dokumentace pro DÚR předložené firmou Prodis, Čechova 1477, Havlíčkův Brod po provedené digitalizaci katastrálního území je však zřejmé, že stavbou budou dotčeny ještě další pozemky, a to par. č. 93/1, par. č. 1523/3 a par. č. 1523/4 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova.
Návrh řešení Odbor majetkový vzhledem k výše uvedenému navrhuje, k dokončení majetkoprávní přípravy a možnosti požádat o vydání stavebního povolení, uzavřít s vlastníkem pozemků městysem Vilémov smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na částech pozemků par. č. 93/1, par. č. 1523/3 a par. č. 1523/4 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova.
StanoviskaRada kraje rozhodla usnesením 0668/15/2012/RK uzavřít nepojmenovanou smlouvu, mezi Krajem Vysočina na straně investora a městysem Vilémov na straně vlastníka dotčeného pozemku par. č. 93/2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obci Vilémov, zakládající právo investora provést stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov .
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, mezi Krajem Vysočina na straně investora a městysem Vilémov na straně vlastníka dotčených pozemků par. č. 93/1, par. č. 1523/3 a par. č. 1523/4 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obci Vilémov, zakládající právo investora provést stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz