Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-05

RK-32-2013-05.doc  RK-32-2013-05pr01.xls  RK-32-2013-05pr02.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-32-2013-05
NázevDarování pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví města.
Na odbor majetkový se obrátila KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, se seznamem pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, které jsou dle inventurního seznamu vedeny v kategorii ostatní či chodník. Nachází se na nich buď městská zeleň nebo jsou zastavěny místními chodníky. Z tohoto důvodu jsou pro kraj i činnost KSÚSV zcela zbytné a bylo by vhodné je převést do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Odbor majetkový se obrátil s nabídkou bezúplatného převodu pozemků na Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor správy majetku. Ten se seznamem nabídnutých pozemků, uvedených v materiálu RK-32-2013-05, př. 1., souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uvedené pozemky městu darovat. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky jsou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-05, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje a zastupitelstvu města bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví města. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily s převodem pozemků souhlas.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-05, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu
RK-32-2013-05, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 11- 12
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz