Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-39

RK-31-2013-39.doc  RK-31-2013-39pr01.doc  RK-31-2013-39pr02.doc  RK-31-2013-39pr03.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-31-2013-39
NázevPronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- neurologie současnosti
Zpracoval R. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, podala dne 24. 7. 2013 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce neurologie současnosti dle materiálu RK-31-2013-39, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 05/12 ze dne 28. 2. 2012.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace žádá záštitu hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a možnost 100 % slevy na úhradě pronájmu. Dle čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 05/12 ze dne 28. 2. 2012 je hodnota záštity stanovena na 100 % nájemného a nákladů souvisejících s nájmem. V případě, že je požadována záštita člena Rady Kraje Vysočina a člen Rady Kraje Vysočina poskytne záštitu, předloží odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hetmana navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-39, př. 3.
Obsahem materiálu RK-31-2013-39, př. 2 je Vyhodnocení žádosti o pronájem prostor v sídle Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-31-2013-39, př. 2.
Odbor informatiky: Výpůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00560.0006.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2013-39, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 1. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz