Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-32

RK-31-2013-32.doc  RK-31-2013-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-31-2013-32
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Třebíč (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 5 000 Kč pro účely vzdělávání od subjektu Cestovní kancelář Školní zájezdy, s. r. o., Srbská 53, 612 00 Brno. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-31-2013-32, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Třebíč proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele. Souhlas s přijetím daru je příslušná udělit rada kraje, a to podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2013-32, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2013-32, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz