Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-28

RK-31-2013-28.doc  RK-31-2013-28pr01.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-31-2013-28
NázevŽádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 Jihomoravským krajem
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 19. 9. 2013 obdržel Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství žádost Jihomoravského kraje označenou Žádost o souhlas s dotováním části rozsahu dopravy na území Kraje Vysočina v JŘ 2013/2014 . Podle obsahu žádosti se jedná o žádost o vydání souhlasu Kraje Vysočina se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o veřejných službách). Jedná se o vymezený úsek trati č. 240, vlaků č. 4820 a 4825, z důvodu umožnění obsluhy zastávky Vysoké Popovice na území Jihomoravského kraje a vymezený úsek trati č. 250, vlaků 4618 a 4615, z důvodu opakovaného přeplňování vlaku č. 4908. Vymezené úseky zahrnují pouze dojetí vlaků do první stanice v Kraji Vysočina za krajskou hranici, resp. o odjezd vlaku z poslední stanice v Kraji Vysočina před krajskou hranicí. Tyto vlaky jsou na území Kraje Vysočina zajišťovány Jihomoravským krajem již v současném období platnosti jízdního řádu 2012/2013 dle usnesení 1632/31/2012/RK. Jihomoravský kraj žádá o souhlas s jejich zajišťováním na území Kraje Vysočina i v následujícím období platnosti jízdního řádu 2013/2014. Žádost Jihomoravského kraje je přílohou materiálu RK-31-2013-28, př. 1.
Návrh řešení Zákon o veřejných službách, který nabyl účinnosti od 1. 7. 2010, stanovil v § 3 odst. 2, že kraj může zajišťovat dopravní obslužnost v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Žádost Jihomoravského kraje je podána dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách.
Protože si zastupitelstvo kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů nevyhradilo pravomoc k vydání výše uvedeného souhlasu, je tento materiál předkládán radě kraje.
Tímto Kraj Vysočina souhlasí se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina a nezavazuje se k financování níže uvedených vlaků na vymezených úsecích tratí č. 240 a 250, protože tyto vlaky jsou financovány Jihomoravským krajem.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 v souladu s § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách, a to v rozsahu:
a) trať 240, úsek krajská hranice - železniční stanice Rapotice (délka úseku 1,0 km), celkem 110 dnů v roce 2013, 220 vlkm/rok:
- vlak 4820 (Rapotice příj. 1:23), omezení jízdy jede v (6), +, nejede 25., 26. XII., 1. I.
- vlak 4825 (Rapotice odj. 5:28), dotace Jihomoravského kraje jen v (6), +, kromě 25., 26. XII., 1. I.
b) trať 250, úsek krajská hranice - železniční stanice Vlkov u Tišnova (délka úseku 2,4 km), celkem 26 dnů v roce 2013, 124,8 vlkm/rok:
- vlak 4618 (Vlkov příj. 9:47), omezení jízdy jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.
- vlak 4615 (Vlkov odj. 10:12), omezení jízdy jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a to v rozsahu:
c) trať 240, úsek krajská hranice - železniční stanice Rapotice (délka úseku 1,0 km), celkem 110 dnů v roce 2013, 220 vlkm/rok:
- vlak 4820 (Rapotice příj. 1:23), omezení jízdy jede v (6), +, nejede 25., 26. XII., 1. I.
- vlak 4825 (Rapotice odj. 5:28), dotace Jihomoravského kraje jen v (6), +, kromě 25., 26. XII., 1. I.
d) trať 250, úsek krajská hranice - železniční stanice Vlkov u Tišnova (délka úseku 2,4 km), celkem 26 dnů v roce 2013, 124,8 vlkm/rok:
- vlak 4618 (Vlkov příj. 9:47), omezení jízdy jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.
- vlak 4615 (Vlkov odj. 10:12), omezení jízdy jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.
Odpovědnost ODSH
Termín 2013- 12- 15
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz