Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-20

RK-31-2013-20.doc  RK-31-2013-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-31-2013-20
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.
Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-20, př. 1. Jedná se celkem o 66 položek, které jsou na základě roční smlouvy o výpůjčce vystavené v Interaktivní expozici Cesty časem, jež je instalována v nově zrekonstruovaném zámeckém křídle tzv. předzámčí. Tato hravá expozice se těší návštěvnickému zájmu, a i proto požádal její provozovatel, a to Městské kulturní středisko Třebíč, o dlouhodobou výpůjčku.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-20, př. 1, a to na dobu určitou od 10. října 2013 do 10. října 2018.
V předmětu činnosti Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč je mj. uvedeno, že organizace zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i zahraničí za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-20, př. 1, a to na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 10. 10. 2018.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 10. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz