Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-09

RK-31-2013-09.doc  RK-31-2013-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-31-2013-09
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu - k.ú. a obec Třešť
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Třešť, jejímž investorem bude Kraj Vysočina. Stavba je zařazena v příloze M5 - Investice ve školství u příspěvkové organizace SOŠ a SOU Třešť.
Kraj Vysočina je investorem stavby Rekonstrukce parkoviště Třešť, ul. K Valše , při níž má být dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1532 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města Třešť. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na cizím pozemku, je nezbytné pro získání stavebního povolení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu, která investora bude opravňovat stavbu na tomto pozemku postavit. Touto smlouvu je smlouva zakládající právo provést stavbu, na nutnost které Kraj Vysočina ve svém vyjádření upozorňuje odbor rozvoje města Městského úřadu Třešť.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s městem Třešť smlouvu zakládající právo provést výše uvedenou stavbu mimo jiné i na pozemku par. č. 1532 v k. ú. a obci Třešť. Rozsah dotčení pozemku je cca 95 m2. Bez této smlouvy by kraj nezískal stavební povolení.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Třešť a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo povést stavbu Rekonstrukce parkoviště Třešť, ul. K Valše , při níž má být dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1532 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města Třešť.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třešť, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Rekonstrukce parkoviště Třešť, ul. K Valše , při níž má být dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1532 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města Třešť.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. října 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz