Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-67

RK-30-2013-67.doc  RK-30-2013-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-30-2013-67
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2002 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA a JŠ Jihlava) dlouhodobě udržuje kontakty s BHAK Zwettl (obchodní akademie) v Dolním Rakousku. Žáci a vyučující OA a JŠ Jihlava se již 8 let recipročně 2 x ročně zúčastňují sportovních soutěží.
Pro letošní školní rok jsou potvrzeny tyto společné aktivity:
- Dolnorakouský Zwettl: 10. 10. 2013; účast žáků a vyučujících OA a JŠ Jihlava na sportovní soutěži v kopané, volejbalu a stolním tenisu o putovní pohár; akce bude doplněna o návštěvu města i s poznáváním kulturních a přírodních kras Dolního Rakouska.
- Jihlava: červen 2014 reciproční návštěva BHAK Zwettl na sportovním utkání v Jihlavě. Sportovní akce je zároveň doplněna o prohlídku krajského města Jihlava.
Návrh řešení Na podporu, udržení a další rozvoj výše uvedených aktivit navrhuje OSH radě kraje darovat Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava finanční prostředky ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-67, př. 1.
OSH plně podporuje přeshraniční aktivity OA a JŠ Jihlava směrem k partnerskému regionu Kraje Vysočina. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu.
StanoviskaOdbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00756.
Odbor školství, mládeže a sportu: s předloženým návrhem souhlasíme.
Odbor ekonomický: nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč, z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO: 60545887, se sídlem: nám. Svobody 127/1, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-30-2013-67, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz