Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-66

RK-30-2013-66.doc  RK-30-2013-66pr01.xls  RK-30-2013-66pr02.pdf  RK-30-2013-66pr03.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-30-2013-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel dvě žádosti o podporu soutěží v celkové výši 40 000 Kč. Soutěže budou realizovány nestátními neziskovými organizacemi.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dotaci nestátním neziskovým organizacím dle materiálu RK-30-2013-66, př. 1.
Obě žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.
Kopie žádostí jsou uvedeny v materiálech RK-30-2013-66, př. 2 a př. 3.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00551.0010, PR00551.0011
Ekonomický odbor nemá připomínky. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav rezervy 135 900 Kč určené na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
* organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-66, př. 1;
* organizaci Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, IČO 60419636 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-66, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz