Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-64

RK-30-2013-64.doc  RK-30-2013-64pr01.doc  RK-30-2013-64pr02.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-30-2013-64
NázevPartnerství Comenius Regio - závěrečné zprávy z realizovaných projektů
Zpracoval A. Mikulíková, M. Metelková, E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuProjektový tým předkládá radě kraje informaci o ukončení společného projektu regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne s názvem School and Firm Hand in Hand a společného projektu regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Effective School Management . Oba projekty byly podpořeny z prostředků programu Comenius Regio Partnerships a realizace probíhala v období říjen 2011 až červenec 2013.
Návrh řešení V souladu s požadavky poskytovatele dotace zpracovaly odbor školství, mládeže a sportu společně s Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám závěrečné zprávy o realizaci projektů School and Firm Hand in Hand a Effective School Management a předkládají je pro informaci radě kraje. Závěrečné zprávy ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice o projektovém řízení č. 29/12 budou radě kraje předloženy po schválení těchto zpráv a vyúčtování obou projektů Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* závěrečnou zprávu o realizaci a financování projektu s názvem School and Firm Hand in Hand dle materiálu RK-30-2013-64, př. 1;
* závěrečnou zprávu o realizaci a financování projektu s názvem Effective School Management dle materiálu RK-30-2013-64, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz