Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-51

RK-30-2013-51.doc  RK-30-2013-51pr01.pdf  RK-30-2013-51pr02.pdf  RK-30-2013-51pr03.pdf  RK-30-2013-51pr04.pdf  RK-30-2013-51pr05.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-30-2013-51
NázevPeněžité dary a příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela návrh následujících smluv:
- darovací smlouvy od společnosti BAYER s.r.o. na poskytnutí částky 15.000,- Kč pro účely finančního zajištění vzdělávacího semináře Chirurgie přednoží . Dárce dodává nemocnici léčiva, smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-51, př. 1,
- darovací smlouvy od společnosti SANOMED, spol. s.r.o. na poskytnutí částky 8.000,- Kč pro účely finančního zajištění vzdělávacího semináře Chirurgie přednoží . Dárce dodává nemocnici ortopedické pomůcky, smlouva je obsažena v materiálu
RK-30-2013-51, př. 2,
- darovací smlouvy od společnosti AMGEN s.r.o. na poskytnutí částky 304.060,- Kč určené k rozšíření telemetrického systému, který umožní volný pohyb pacientů po oddělení, a dále na zavedení audio systému na dialyzačním oddělení. Dárce dodává nemocnici léčiva, smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-51, př. 3,
- darovací smlouvy od společnosti AMGEN s.r.o. na poskytnutí částky 60.000,- Kč za účelem doplatku na zavedení audiosystému, které umožní pacientům individuální poslech vysílání na dialyzační jednotce. Dárce dodává nemocnici léčiva, smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-51, př. 4,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku města Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,- Kč za účelem organizace odborného ortopedického semináře Chirurgie přednoží . Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-51, př. 5.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary a příspěvek jsou určeny na podporu hlavní činnosti nemocnice, do které náleží léčebná péče i vzdělávací činnost ve zdravotnictví. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-30-2013-51, př. 1,
RK-30-2013-51, př. 2, RK-30-2013-51, př. 3, RK-30-2013-51, př. 4 a RK-30-2013-51, př. 5.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2013-51, př. 1, RK-30-2013-51, př. 2, RK-30-2013-51, př. 3, RK-30-2013-51, př. 4 a RK-30-2013-51, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz