Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-36

RK-30-2013-36.doc  RK-30-2013-36pr01.pdf  RK-30-2013-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-30-2013-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti úhrady příjmů připadajících na poskytnutou dotaci, kterou Kraj Vysočina obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na projekty:
* II/129 Cetoraz - Jiřičky (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00897),
* II/402 Třešť - křiž. s I/38 (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/15.01184),
dále jen Projekty .

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR JV ) obdržel od příjemce, Kraje Vysočina, monitorovací zprávy o udržitelnosti Projektů a kromě jiného proběhla i kontrola vykázaných jiných peněžních příjmů Projektů. V souvislosti s vykázanými příjmy je třeba uhradit příjmy připadající na poskytnutou dotaci na projekt:
* II/129 Cetoraz - Jiřičky (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00897) ve výši 450 708,72 Kč (dle materiálu RK-30-2013-36, př. 1),
* II/402 Třešť - křiž. s I/38 (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/15.01184) ve výši 113 436,23 Kč (dle materiálu RK-30-2013-36, př. 2),

Celkem je třeba odvést do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod částku v celkové výši 564 144,95 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí úhrady příjmů připadajících na poskytnutou dotaci v celkové výši 564 144,95 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK-30-2013-36, př. 1 a RK-30-2013-36, př. 2, a schválit rozpočtové opatření na krytí úhrad příjmů projektů.
StanoviskaEkonomický odbor:
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 18. 9. 2013 činí 27 659 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
úhrady příjmů připadajících na poskytnutou dotaci v celkové výši 564 144,95 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK-30-2013-36, př. 1 a RK-30-2013-36, př. 2, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 450 710 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 450 710 Kč určenou na úhradu příjmů připadajících na poskytnutou dotaci do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzvy k úhradě příjmů dle materiálu RK-30-2013-36, př. 1;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38, související s úhradou příjmů připadajících na poskytnutou dotaci ve výši 113 436,23 Kč dle Výzvy k úhradě příjmů dle materiálu RK-30-2013-36, př. 2.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 5. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz