Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-32

RK-30-2013-32.doc  RK-30-2013-32pr01.doc  RK-30-2013-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-30-2013-32
NázevSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila na svém 28. zasedání ze dne 3. září 2013 smlouvy o smlouvách budoucích týkající se majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 - Řehořov . Vlastník pozemku p. č. 76/2 v k. ú. Kamenice a obci Řehořov paní Vidláková, která má na svém pozemku umístěn telekomunikační kontejner a stožár, vznesla dodatečně požadavky na změnu znění smlouvy tak, aby byly řešeny i případy eventuálního odprodeje části budoucí stavby (např. 1ks HDPE trubky) a s tím související informační povinnost upozornit nového vlastníka části budoucí stavby o nutnosti uzavřít samostatnou smlouvu s majitelkou pozemku. Další dodatečnou podmínkou ze strany majitelky pozemku je poskytování služby připojení k internetu zdarma ze strany kraje po dobu platnosti věcného břemene tj. existence stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 - Řehořov .
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje rozhodnout změnit usnesení 1541/28/2013/RK tak, že dojde k nahrazení původního materiálu RK-28-2013-38, př. 4 za materiál RK-30-2013-32, př. 1 vč. přílohy dle materiálu RK-30-2013-32, př. 2.


Stanoviska

Odbor majetkový souhlasí s uzavřením upravené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1528/28/2013/RK ze dne 3. 9. 2013 tak, že materiál RK-28-2013-25, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-30-2013-32, př. 1 včetně materiálu RK-30-2013-32, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz