Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-30

RK-30-2013-30.doc  RK-30-2013-30pr01.pdf  RK-30-2013-30pr02.pdf  RK-30-2013-30pr03.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-30-2013-30
NázevNájemní smlouva
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 13. 8. 2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem telefonní ústředny Krajského úřadu Kraje Vysočina . Předmětem zakázky byla poptávka pronájmu telefonní ústředny dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci (příloha č. 1 materiálu RK-30-2013-30). Ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku 3 uchazeči. Dne 9. 9. 2013 se sešla hodnotící komise za účelem posouzení a hodnocení nabídek. Zápis z tohoto jednání je přílohou č. 2 materiálu RK-30-2013-30. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodl dne 16. 9. 2013 zadavatel o zadání veřejné zakázky uchazeči GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, Žižkov,
IČO 28492170.
Návrh řešení Odbor informatiky doporučuje radě kraje uzavřít s vybraným uchazečem Nájemní smlouvu dle přílohy č. 3 materiálu RK-30-2013-30.
Dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-30-2013-30, př. 3, s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz