Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-29

RK-30-2013-29.doc  RK-30-2013-29pr01.pdf  RK-30-2013-29pr02.doc  RK-30-2013-29pr03.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-30-2013-29
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program s názvem Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 .
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 musela Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČO: 750 22 133 (dále jen příjemce) dokončit projekt Přírodní zahrada v okolí ZŠ a MŠ Velký Beranov do 30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013.
Dne 9. 9. 2013 obdržel Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽP ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014 z důvodu návaznosti na projekt Obce Velký Beranov, jehož cílem je provést zateplení obvodového pláště a střechy ZŠ s výměnou oken, jež potrvá až do 5. listopadu 2013. Prostory, které stavební firma využívá, jsou tytéž, kde by měla vzniknout přírodní zahrada. Z tohoto důvodu není možné provést výsadby a zbytek projektových prací v časovém harmonogramu dle původních předpokladů a tím dojde ke zpoždění realizace předmětného projektu o 7 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-30-2013-29, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 je obsahem materiálu RK-30-2013-29, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. OŽP proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 dle materiálu RK-30-2013-29, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
vzhledem k tomu, že žádost byla podána před vypršením termínu realizace akce dle smlouvy o poskytnutí dotace (tj. včas) a odůvodnění termínu prodloužení realizace akce se jeví jako relevantní, doporučuje ORR uzavřít dodatek ke smlouvě. V obdobných požadavcích na prodloužení realizace projektu bylo vždy příjemcům dotace z FV ze strany orgánů kraje vyhověno a dodatek ke smlouvě byl uzavřen.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 dle materiálu
RK-30-2013-29, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz