Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-24

RK-30-2013-24.doc  RK-30-2013-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-30-2013-24
NázevUzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1483/30/2010/RK bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na majetku Kraje s obcí Veselá, se sídlem Veselá 31, Kamenice nad Lipou 394 70. Smlouva byla uzavřena dne 14. 10. 2010 a řeší odvodnění splaškových vod z obce Veselá a rekonstrukci vodovodu na pozemcích par. č. 1329 a 1367/1 v k.ú. Veselá u Častrova. Dle článku III., 3. odst. se tato smlouva ruší, není-li stavba realizována do tří let od podpisu této smlouvy.
Nyní se na OM obrátila obec Veselá se žádostí o prodloužení platnosti Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, protože se dosud nepodařilo stavbu realizovat.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým bude platnost smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Kanalizace a ČOV Vesela v k.ú. Veselá u Častrova na pozemku par. č. 1329 a 1367/1 prodloužena o tři roky od uzavření smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14. 10. 2010.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14. 10. 2010 uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Veselá podle usnesení 1483/30/2010/RK dle materiálu RK-30-2013-24, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 11. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz