Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-18

RK-30-2013-18.doc  RK-30-2013-18pr01.xls  RK-30-2013-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-30-2013-18
NázevMajetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov - II. stavba
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní přípravu pozemků před plánovanou rekonstrukcí a modernizací silnice II/392 v k. ú. Velké Meziříčí. Rekonstrukce, jejímž investorem je Kraj Vysočina, proběhne v celkové délce cca 625 m a bude financována z rozpočtu kraje - příloha D 2. Pro návrh řešení jsou zachovány stávající šířky komunikace, nedochází k jejímu rozšíření. Rekonstruovaný úsek silnice začíná u dopravní značky konec města Velké Meziříčí, kde navazuje na předchozí I. stavbu - II/392 Velké Meziříčí - Tasov.
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit majetkoprávní přípravu - uzavřít smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na pozemky dotčené trvalým záborem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby II/392 Velké Meziříčí - Tasov (II. stavba) uzavřít na pozemky pro trvalý zábor s městem Velké Meziříčí smlouvu zakládající právo provést stavbu na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-18, př. 1.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov II. stavba na pozemcích dle materiálu RK-30-2013-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz