Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-04

RK-30-2013-04.doc  RK-30-2013-04pr01.pdf  RK-30-2013-04pr02.doc  RK-30-2013-04pr03.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-30-2013-04
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00621.0050 má firma HK dřevovýroba spol. s r.o., se sídlem Brodská 175, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 25983164 realizovat nákup rozmítací a formátovací pily FLS. Dne 16. 9. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost firmy o změnu typu pořizovaného stroje na CNC frézku Delta 200 PC z důvodu jeho větší vhodnosti pro zpracování sušeného řeziva. Žádost firmy je obsahem materiálu RK-30-2013-04, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00621.0050 je obsahem materiálu RK-30-2013-04, př. 3.
Návrh řešení Žádost o změnu projektu byla podána řádně a včas. Změna typu pořizovaného stroje nemá vliv na bodování a přiznání podpory předmětnému projektu. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0050 dle materiálu RK-30-2013-04, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0050 dle materiálu
RK-30-2013-04, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz