Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-36

RK-29-2013-36.doc  RK-29-2013-36pr01.doc  RK-29-2013-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-29-2013-36
NázevSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace projektu ROWANet II. financovaného z Integrovaného operačního programu firma První Telefonní, která se stala vítězem 3 částí zakázky na dodávku tras optických kabelů (trasy Havlíčkův Brod - Chotěboř, Vel. Mez. - Třebíč a Havlíčkův Brod - Světlá n. Sázavou) požádala kraj o souhlas s umístěním části tras optické sítě v úseku Havlíčkův Brod - Chotěboř na pozemky ve vlastnictví kraje, v katastrálních územích Chotěboř, Rozsochatec, Dolní Krupá, Český Dvůr a Havlíčkův Brod.
Protože jde o pozemky sousedící se silnicí ve vlastnictví kraje popř. přímo silniční pozemky, specifikují podmínky návrhu smlouvy o smlouvě budoucí poměrně detailně zodpovědnost budoucího oprávněného z věcného břemene, i s ohledem na možné budoucí stavební zásahy a údržbu komunikace ze strany kraje popř. správce komunikace při minimalizaci rizik pro kraj.
Smlouva odpovídá vzorové smlouvě ktará byla použita a již schválena u staveb ROWANet 2011 Velké Meziříčí - Třebíč a Havlíčkův Brod - Světlá.
Vzorová smlouva byla historicky projednána s odborem majetkovým, dopravy i KSUSV.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle materiálu RK-29-2013-36, př. 1. včetně přílohy dle materiálu RK-29-2013-36, př. 2.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním smlouvy. Podrobné technické podmínky pro uložení chrániček a podmínky pro realizaci akce na základě dohody o vedení trasy optického kabelu stanoví Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v rámci územního řízení. Upozorňujeme, že na silnici II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Chotěboř je předpoklad realizace stavebních úprav v dalším plánovacím období se spoluúčastí dle možností budoucích programů. V obci Dolní Krupá byla v roce 2010 realizována rekonstrukce mostu a části pozemní komunikace z prostředků Evropské investiční banky.

Odbor majetkový souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smlouva odpovídá vzorové smlouvě a byla doplněna o podmínky požadované KSUSV.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-29-2013-36, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz