Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-27

RK-29-2013-27.doc  RK-29-2013-27pr01.pdf  RK-29-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-29-2013-27
NázevPoskytnutí dotace na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost občanského sdružení Zdravá Vysočina, o.s. se sídlem Věžnice 29, 582 52, IČO: 22681388 o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina . Hlavním cílem projektu je seznámit děti s významem zdravého životního stylu a vytvářet jejich správné postoje, způsoby chování a pocit zodpovědnosti v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví. V rámci projektu proběhne celkem 12 Dnů zdraví ve vybraných základních školách v Kraji Vysočina a bude osloveno cca 600 žáků 4. a 5. tříd. Bližší popis aktivit a výstupů projektu je obsahem materiálu
RK-29-2013-27, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč sdružení Zdravá Vysočina, o.s. se sídlem Věžnice 29, 582 52, IČO: 22681388 dle materiálu RK-29-2013-27, př. 2. Finanční prostředky ke krytí dotace jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2013. Projekt Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina se zaměřuje na realizaci aktivit Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 25. 3. 2008 usnesením č. 0107/02/2008/ZK.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O 00747.001

Odbor zdravotnictví: Odbor zdravotnictví realizuje na základě smlouvy se subjektem Zdravá Vysočina, občanské sdružení, projekt Program prevence dětských úrazů 2012/2013 určených pro žáky třetího ročníku základních škol, jako součást Akčního plánu programu Zdraví 21. Realizace projektu je plánovaná na období leden 2013 - říjen 2013. Obsah projektu Program prevence dětských úrazů 2012/2013 se nekryje s obsahem projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina .
Odbor zdravotnictví k předloženému materiálu nemá připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Zdravá Vysočina, o. s. se sídlem Věžnice 29, 582 52, IČO: 22681388 dle materiálu
RK-29-2013-27, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz