Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-21

RK-29-2013-21.doc  RK-29-2013-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-29-2013-21
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace požádalo o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek dle materiálu RK-29-2013-21, př. 1. Jedná se celkem o 22 položek z objektu Státního zámku Náměšť nad Oslavou, které jsou součástí mobiliárního fondu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 51835/37-18111. Tyto předměty budou vystaveny v nových stálých expozicích Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, které jsou realizovány v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic .
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2013-21, př. 1, a to na dobu určitou od 17. září 2013 do 17. září 2016.
V souladu s projektem Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic , podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, má Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace za úkol zajistit do expozic předměty, kterými nedisponují krajské sbírky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2013-21, př. 1, a to na dobu určitou od 17. 9. 2013 do 17. 9. 2016.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz