Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-14

RK-29-2013-14.doc  RK-29-2013-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-29-2013-14
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), obdržela nabídku peněžního daru ve výši 30 000 Kč od společnosti Českomoravský beton, a.s., určeného na úhradu provozních výdajů nebo pořízení přístrojového vybavení nemocnice. Důvodem daru je spokojenost dárce s péčí o děti jeho zaměstnanců. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2013-14, př. 1.
Návrh řešení Dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-29-2013-14, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2013-14, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz