Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-13

RK-29-2013-13.doc  RK-29-2013-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-29-2013-13
NázevIntegrace systémů eAmbulance a MAX - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOd roku 2011 funguje v Kraji Vysočina elektronický objednávkový systém do nemocnic kraje eAmbulance, který má již 17 000 uživatelů v kraji a více než 24 000 realizovaných objednávek.

Jedním z rozvojových směrů tohoto systému je zapojení praktických lékařů do procesu objednávání do odborných ambulancí nemocnic Kraje Vysočina.

Na základě propagace eAmbulance vůči externím subjektům (zdravotní pojišťovny, praktičtí lékaři) jsme byli v červenci 2013 osloveni společností Santé Network s.r.o., která ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP ČR) provozuje systém MAX. Tento systém je primárně určen pro objednávky k praktickým lékařům a v Kraji Vysočina jej využívá přes 100 praktiků. Cílem spolupráce by mohla být integrace obou systémů, tak aby lékaři využívající MAX mohli objednávat do ambulancí nemocnic kraje využitím existujícího fungujícího systému eAmbulance. Nabídka ke spolupráci od společnosti Santé je přílohou č. 1 materiálu.

Integrací eAmbulance se systémem MAX bychom vyřešili 2 klíčové problémy. Jednak kraj nebude muset školit a spravovat uživatelské účty desítkám nových uživatelů (praktičtí lékaři), navíc nebudeme muset uzavírat desítky smluv o využití systému eAmbulance. Bude uzavřena pouze smlouva se Santé Network a lékaři budou stále pracovat v systému MAX s tím, že se objednávky do nemocničních ambulancí zaznamenají díky integraci obou systémů automaticky i v eAmbulanci.

Tím dojde k podstatnému nárůstu využití eAmbulance, možnému tlaku na integraci dalších nemocničních ambulancí a propagaci eAmbulance na úrovni VZP.

Náklady integrace byly vyčísleny na 100 tis Kč s tím, že při vhodném nastavení plateb ze strany Santé Network za využití eAmbulance (stejně jako v případě Oborové ZP) by se tyto náklady postupně minimalizovaly.

Pokud bychom uzavírali smlouvy s jednotlivými praktickými lékaři, předpokládaný čas nutný pro administrativu a zaškolení jednoho lékaře je cca 7 hodin. Při počtu 100 lékařů a mzdových nákladech pracovníka kraje cca 300 Kč/hod. jsou předpokládané náklady integrace poloviční navíc s potenciálem propagace eAmbulance na národní úrovni.

Smlouva o spolupráci se společností Santé bude v případě schválení integrace předložena radě kraje.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme radě kraje schválit integraci systémů eAmulance a Max a navýšení kapitoly Informatika dle postupu uvedeného v návrhu usnesení.
StanoviskaOdbor zdravotnictví: Odbor zdravotnictví plně podporuje zapojení praktických lékařů do procesu objednávání do odborných ambulancí nemocnic Kraje Vysočina prostřednictvím objednávkového systému eAmbulance.

Odbor ekonomický:
EO nemá připomínky k předloženému materiálu. Částka na položce Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 27 771 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* schválit integraci systémů eAmbulance a MAX;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz