Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-12

RK-29-2013-12.doc  RK-29-2013-12pr01.doc  RK-29-2013-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-29-2013-12
NázevVeřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
Zpracoval K. Mayerová, V. Kotrbová, L. Jůzl, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz