Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-10

RK-29-2013-10.doc  RK-29-2013-10pr01.pdf  RK-29-2013-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-29-2013-10
NázevPředložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádosti o dotaci a prohlášení skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda (dále jen Projekt ) do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ). Projekt může získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky. V závěru rozpočtového období Evropské unie 2007 - 2013 může tento projekt napomoci zcela dočerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci programu OP AT-CZ. Rada kraje usnesením č. 1062/21/2013/RK ze dne 11. 6. 2013 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda do OP AT-CZ. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0257/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Součástí žádosti o dotaci jsou prohlášení o souhlasu dle materiálu RK-29-2013-10, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje rozhodnout o předložení žádosti o dotaci dle materiálu RK-29-2013-10, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2013-10, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit žádost o dotaci dle materiálu RK-29-2013-10, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2013-10, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz