Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-32

RK-28-2013-32.doc  RK-28-2013-32pr01.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-28-2013-32
NázevSpolečný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
Zpracoval K. Ubr, A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání grantovou smlouvu o financování společného projektu Schools as learning institutions ( Školy jako učící se organizace , dále jen Projekt) Kraje Vysočina a Tampereen kaupunki,Toisen asteen koulutus, Finsko (Město Tampere, Středoškolské vzdělávání) v oblasti středoškolského vzdělávání z prostředků programu Comenius Regio Partnerships (dále jen CRP ) .
Projekt navazuje na projekt Effective school management , jehož aktivity skončily v červnu letošního roku, a opět je zaměřen do aktuální problematiky řízení středního školství. Oba žadatelé zpracovali párové projektové žádosti a obě národní agentury je schválily. Předložení žádostí projednalo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0053/01/2013/ZK. Nyní je připravena k podpisu grantová smlouva o financování s národní agenturou.
Návrh řešení Přípravný tým projektu předkládá orgánům kraje k projednání grantovou smlouvu. Smlouva o mezinárodní spolupráci s finským partnerem byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2013/ZK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu dle materiálu RK-28-2013-32, př. 1 pro zajištění financování společného projektu Schools as learning institutions .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz