Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-28

RK-28-2013-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-28-2013-28
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktická provedení některých majetkových úkonů podala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 9. 7 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku:
* Počítačová učebna DHM 370 - sestava sedmnácti počítačů, pořizovací cena 400 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
* Multiučebna 1 DHM 371 - sestava PC + dataprojektoru, pořizovací cena 111 722 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
* Multiučebna 2 DHM 372 - sestava PC + dataprojektoru, pořizovací cena 157 737 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Počítačová učebna DHM 370, multiučebna 1 DHM 371 a multiučebna 2 DHM 372 byly pořízeny v roce 2003. Jsou nefunkční. Vzhledem ke stáří, celkovému opotřebení
a poškození by případné opravy byly nerentabilní. Cena oprav by se přiblížila nebo překročila náklady na pořízení nových.
Výše uvedený majetek byl nabídnut na webových stránkách Kraje Vysočina od 9. 7. 2013
po dobu 14 dnů. Zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina.
Na základě vyjádření odborné firmy škola navrhuje ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením počítačové učebny DHM 370, multiučebny 1 DHM 371 a multiučebny 2 DHM 372 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2013-28.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz