Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-26

RK-28-2013-26.doc  RK-28-2013-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-28-2013-26
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření kupní smlouvy na pozemek tvořící trvalý zábor stavby.
Kraj Vysočina bude investorem stavby silnice II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, která by měla být spolufinancovaná z prostředků EU. V rámci stavby dojde ve stanovených úsecích silnice II/345 k obnově obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a dále budou řešeny v souvisejících stavebních objektech i rekonstrukce stávajících mostů v rozsahu trasy. Jedná se o mosty ev. č. 345-001, ev. č. 345-002, ev. č. 345-003 a ev. č. 345-005. Dle zpracované projektové dokumentace tvoří trvalý zábor stavby i pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 711/2 - ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, jehož ideální polovinu celku vlastní Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. Druhá polovina předmětného pozemku je již ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Pro možnost dokončení majetkoprávní přípravy stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně jednu ideální polovinu pozemku par. č. 711/2 - ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Lesů České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 350,- Kč.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně jednu ideální polovinu pozemku par. č. 711/2 - ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Lesů České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 350,- Kč.
Odpovědnost OM
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz