Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-19

RK-28-2013-19.doc  RK-28-2013-19pr01.doc  RK-28-2013-19pr02.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-28-2013-19
NázevPředání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
Kraj Vysočina zrealizoval stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou .
Tato novostavba sestává z pozemků par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou a budovy občanského vybavení čp. 901 na pozemku par. č. 487/1, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou.
Užívání této novostavby je doposud ošetřeno smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou služnou Kraje Vysočina dne 11. 7. 2011, kde v článku III. Smlouvy je uvedeno, že smlouva o výpůjčce končí ke dni předání nemovitostí do hospodaření příspěvkové organizace.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Kamenice nad Lipou je plně funkční a veškeré majetkové převody byly dokončeny, navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny, kterým budou vybudované nemovitosti předány k hospodaření příspěvkové organizaci s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, kterým bude upraven rozsah nemovitostí předaných této organizaci k hospodaření.
StanoviskaOdbor zdravotnictví nemá připomínky.

* Usnesením č. 0997/21/2011/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště, zpevněných plochám, přeložce dešťové kanalizace, přípojkám splaškové a dešťové kanalizace a areálovým rozvodům dešťové kanalizace a vodovodní přípojce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele;
* Usnesením č. 1248/25/2011/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovaní stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, stavby přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, stavby přeložky vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, stavby veřejného osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina a převést darem stavby: chodník na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložka dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložka vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejné osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
* Usnesením č. 0387/05/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo převést darem stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložky vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejného osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši
792 649,22 Kč a nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* Usnesením 1807/37/2011/R Rada kraje rozhodla zveřejnit záměr prodeje stavby prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést stavbu prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400;
* Usnesením 0120/02/2012/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje úplatně převést stavbu prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400 za kupní cenu 149 765 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, dle materiálu
RK-28-2013-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz