Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-17

RK-28-2013-17.doc  RK-28-2013-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-28-2013-17
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání budovy č.p. 2119, objekt občanské vybavenosti v části obce Havlíčkův Brod, postavené na pozemku st. par. č. 622 v pořizovací ceně 95 819 669,79 Kč, a pozemku st. par. č. 622, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 911 m2, v pořizovací ceně 124 716 Kč, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod. Uvedené nemovitosti se nachází v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. Dodatkem zřizovací listiny byly tyto nemovitosti předány Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci, k hospodaření. Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace, využívala uvedené nemovitosti přechodně, a to po dobu komplexní rekonstrukce areálu ve Ždírci. Z důvodu ukončení této investiční akce a přestěhování celé organizace zpět do areálu domova pro seniory ve Ždírci, budou uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace vyjmuty a současně s tím budou nemovité věci předány k hospodaření Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Stávající provoz domova pro seniory v areálu nemocnice Havlíčkův Brod převezme příspěvková organizace kraje, Domov pro seniory Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatek ke zřizovací listině, dle materiálu RK-28-2013-17, př. 1. Dodatkem budou Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, předávány k hospodaření nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí
* budova č.p. 2119, objekt občanské vybavenosti v části obce Havlíčkův Brod, postavená na pozemku st. par. č. 622 v pořizovací ceně 95 819 669,79 Kč,
* pozemek st. par. č. 622, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 911 m2, v pořizovací ceně 124 716 Kč,
vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-17, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz