Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-09

RK-28-2013-09.doc  RK-28-2013-09pr01.doc  RK-28-2013-09pr02.pdf  RK-28-2013-09pr03.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-28-2013-09
NázevNávrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátila Asociace krajů ČR s žádostí o finanční dar na podporu celostátního pěveckého festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou , pořádaného obecně prospěšnou společností ProMancus. Jedná se již o čtvrtý ročník pěveckého festivalu pro tělesně a mentálně postižené lidi z celé České republiky, kteří mají možnost předvést svoje pěvecké dovednosti na základě výběru zaslaných demosnímků v rámci finálového večera, který se uskuteční dne 19. září 2013 v Olomouci. Souběžně s pěveckou soutěží probíhá soutěž výtvarná. Porotou vybraná výtvarná díla klientů budou vystavena u příležitosti konání finálového večera pěvecké soutěže v Olomouci.
Hejtman Olomouckého kraje, pan Jiří Rozbořil, oslovil všechny hejtmany v republice s žádostí o podporu festivalu (osloveno 13 krajů - nebyla oslovena Praha). Finančně podpořily festival tyto kraje - Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický, Ústecký, Královehradecký a Jihomoravský. Dále finančně podpořila festival i Asociace krajů ČR zároveň s udělením záštity. Kraje Středočeský a Plzeňský podporu odmítli (Středočeský z důvodu následků škod po povodních). Jednání mimo Kraje Vysočina probíhá s Krajem Libereckým a Jihočeským. Kraj Vysočina festival Nad Oblaky podpořil formou darovací smlouvy v uplynulých třech ročnících částkou 50 000 Kč. Bližší informace jsou součástí materiálu RK-28-2013-09, př. 2.
Návrh řešení Prostředky na poskytnutí finančního daru lze pokrýt v rámci kapitoly Sociální věci.
Odbor sociálních věcí krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč, a to z důvodu nezájmu klientů z příspěvkových organizací Kraje Vysočina se tohoto festivalu účastnit.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Odbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-28-2013-09, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 30 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 09. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz