Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-07

RK-28-2013-07.doc  RK-28-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-28-2013-07
NázevVratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) o vrácení části peněžních prostředků poskytnutých na financování globálního grantu 1.2 OP VK s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a globálního grantu 1.3 OP VK s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina .
Dne 23. 8. 2013 obdržel Kraj Vysočina žádost MŠMT o vrácení části peněžních prostředků poskytnutých na financování globálního grantu 1.2 OP VK s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a globálního grantu 1.3 OP VK s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina v celkové výši 9 884 349, 62 Kč. Celý text žádosti je obsahem materiálu RK-28-2013-07, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků dle materiálu
RK-28-2013-07, př. 1;
schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2 OP VK o částku 329 963,52 Kč určenou jako vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o částku 9 554 386,10 Kč určenou jako vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina .
StanoviskaEO: Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků dle materiálu RK-28-2013-07, př. 1;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku
329 963,52 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina ;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 9 554 386,10 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina .
Odpovědnost ORR
Termín 3. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz