Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-02

RK-28-2013-02.doc  RK-28-2013-02pr01.pdf  RK-28-2013-02pr02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-28-2013-02
NázevNávrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zrušení podpory na realizaci projektu s názvem eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0005 (dále jen projekt ).
Dne 19. 2. 2013 byla usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0064/01/2013/ZK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam grantových projektů doporučených k financování dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 3; Seznam grantových projektů nedoporučených k financování dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 4;
rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu ZK-01-2013-62, př. 5; neposkytnout podporu na grantové projekty dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 4. ) poskytnuta finanční podpora ve výši
1 918 957,30 Kč příjemci Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., se sídlem Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 25619161 (dále jen příjemce podpory ).
Dne 15. 7. 2013 byl příjemcem podpory doručen Kraji Vysočina Návrh na předčasné ukončení projektu. Celý text návrhu včetně důvodů pro ukončení projektu je obsahem materiálu RK-28-2013-02, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina odstoupit od Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu
RK-28-2013-02, př. 2 a zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu s názvem eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0005.
Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout v souladu s ustanovení čl. X. odst. 2 písm. f) Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 o odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-28-2013-02, př. 2;
* zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu s názvem eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0005, učiněné usnesením zastupitelstva kraje č. 0064/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013, příjemci Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., se sídlem Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 25619161 ve výši 1 918 957,30 Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz