Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-45

RK-27-2013-45.doc  RK-27-2013-45pr01.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-27-2013-45
NázevPřijímací řízení do středních škol
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání pravidla pro přijímací řízení do středních škol.
Do sektoru středoškolského vzdělávání vstoupila vlna mimořádného demografického poklesu, což potvrzují informace z přijímacího řízení v uplynulých letech.
Aktuální situaci projednává na svých zasedáních Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, který mimo jiné vzal na vědomí Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2014 (materiál RK-27-2013-45, př. 1). Pravidla budou rozeslána školám po projednání v radě kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2014.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a usnesením 13/06/2013/VVVZ ze dne 6. 6. 2013 vzal na vědomí pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2014 dle materiálu RK-27-2013-45, př. 1;
ukládá
* ředitelům středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového studia byl jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2014/15 výsledek přijímací zkoušky;
* OŠMS a ředitelům gymnázií zřizovaných Krajem Vysočina vytipovat vhodný standardizovaný nástroj pro přijímání žáků do prvního ročníku osmiletých gymnázií.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz