Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-41

RK-27-2013-41.doc  RK-27-2013-41pr01.pdf  RK-27-2013-41pr02.pdf  RK-27-2013-41pr03.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-27-2013-41
NázevPodpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0249/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2013 OŠMS obdržel mimo jiné 2 žádosti o dotaci na účast na sportovním mistrovství od Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o. s. v celkové výši 80 000 Kč.
Návrh řešení Z důvodů administrativního pochybení předkládá OŠMS radě kraje návrh na zrušení části usnesení rady kraje č. 1263/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 o poskytnutí dotace na účast na sportovních mistrovstvích.
Žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o. s., PUM 16/13 (materiál
RK-27-2013-41, př. 1) a PUM 20/13 (materiál RK-27-2013-41, př. 2) předložené radě kraje 16. 7. 2013 jako materiály RK-25-2013-54, př. 3 a RK-25-2013-54, př. 7 podléhají dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení v zastupitelstvu kraje, a to z důvodu překročení ročního 200 000 Kč limitu u příjemce dotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit část usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1263/25/2013/RK týkající se poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., ID dotace PR00557.0016 ve výši 40 000 Kč a ID dotace PR00557.0020 ve výši 13 168 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 53 168 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu RK-27-2013-41, př. 3;
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz