Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-38

RK-27-2013-38.doc  RK-27-2013-38pr01.doc  RK-27-2013-38pr02.doc  RK-27-2013-38pr03.doc  RK-27-2013-38pr04.doc  RK-27-2013-38pr05.doc  RK-27-2013-38pr06.doc  RK-27-2013-38pr07.doc  RK-27-2013-38pr08.doc  RK-27-2013-38pr09.doc  RK-27-2013-38pr10.doc  RK-27-2013-38pr11.doc  RK-27-2013-38pr12.doc  RK-27-2013-38pr13.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-27-2013-38
NázevNávrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Horký, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014). S touto akcí jsou spojené mimo jiné náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajských výprav ČR na ZODM 2014. Tyto náklady jsou hrazeny ze strany krajů, které výpravy vysílají. Podmínky zajištění účasti krajských výprav na ZODM 2014 jsou uvedeny ve smlouvách dle materiálů RK-27-2013-38, př. 1 až př. 13.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy s kraji ČR o zajištění účasti krajských výprav na ZODM 2014 dle materiálů RK-27-2013-38, př. 1 až př. 13.

Dle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů kraj může spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi. Spolupráce se uskutečňuje zejména na základě smlouvy, která musí mít písemnou formu a musí být schválena příslušnými zastupitelstvy, jinak je neplatná.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o zajištění účasti krajských výprav dle materiálů RK-27-2013-38, př. 1, RK-27-2013-38, př. 2, RK-27-2013-38, př. 3, RK-27-2013-38, př. 4, RK-27-2013-38, př. 5, RK-27-2013-38, př. 6, RK-27-2013-38, př. 7, RK-27-2013-38, př. 8, RK-27-2013-38, př. 9, RK-27-2013-38, př. 10, RK-27-2013-38, př. 11, RK-27-2013-38, př. 12, RK-27-2013-38, př. 13.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz