Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-31

RK-27-2013-31.doc  RK-27-2013-31pr01.doc  RK-27-2013-31pr02.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-27-2013-31
NázevPeněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, obdržela nabídku následujících darů:
- peněžního daru ve výši 50 448,- Kč od AstraZeneca Czech Republic s.r.o. na pořízení infuzní pumpy a antidekubitární matrace s kompresorem, smlouva obsažena v materiálu RK-27-2013-31, př. 1,
- hemodynamického monitoru Vigileo v hodnotě 19 000 Kč od Edwards Lifesciences AG, organizační složky, smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2013-31, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Dary jsou určeny k využití pro hlavní činnost nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-27-2013-31, př. 1, a RK-27-2013-31, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením darovací smlouvy na peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-31, př. 1;
* s uzavřením darovací smlouvy na věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-31, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz