Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-18

RK-27-2013-18.doc  RK-27-2013-18pr01.pdf  RK-27-2013-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-27-2013-18
NázevZpráva o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení zprávy o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah, jejímiž přílohami jsou finanční zpráva a soupiska výdajů vynaložených příjemcem, která mj. obsahuje čestná prohlášení. Tento projekt byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit zprávu o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu
RK-27-2013-18, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-27-2013-18, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-27-2013-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-27-2013-18, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz