Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-03

RK-27-2013-03.doc  RK-27-2013-03pr01.xls
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-27-2013-03
NázevMonitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o podání monitorovací zprávy projektu RECOM CZ-AT , registrační číslo M00024, za 10. monitorovací období od 1. 2. 2013 do 31. 7. 2013. V rámci této monitorovací zprávy se podává také finanční zpráva, jejíž přílohou je dle materiálu RK-27-2013-03, př. 1 soupiska výdajů realizovaných Krajem Vysočina za monitorovací období. Kraj Vysočina je projektovým partnerem číslo 2 v rámci projektu Regional Cooperation Management CZ - AT , ve zkratce RECOM CZ - AT , podpořeném v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Usnesením č. 0455/12/2008/RK ze dne 15. 4. 2008 (Rada kraje schvaluje obsah projektu Regional Cooperation Management CZ-AT, RECOM CZ-AT v Operačním programu Cíl Evropská spolupráce Rakousko - Česká republiky 2007-2013 v prioritní ose 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, v oblasti podpory Udržitelné sítě a institucionální spolupráce, dle materiálu RK-12-2008-27, př. 1) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu RECOM CZ - AT .
Usnesením č. 0175/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 (Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-03-2008-35, př. 1upr1) rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-27-2013-03, př. 1 předkládaného v rámci projektu RECOM CZ - AT za 10. monitorovací období od 1. 2. 2013 do 31. 7. 2013.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář - stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2013-03, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 27. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz