Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-127

RK-26-2013-127.doc  RK-26-2013-127pr01.doc
Číslo materiálu127
Číslo jednacíRK-26-2013-127
NázevSmlouva o výpůjčce
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 27. 9. 2013 se bude konat na Masarykově náměstí v Jihlavě Den s Krajem Vysočina , který navazuje na několikaletou tradiční velmi navštěvovanou akci Den otevřených dveří. Den s Krajem Vysočina je připravován jako rodinná záležitost. Pro tuto akci jsou naplánována vystoupení umělců, kteří jsou vybíráni tak, aby naplnili očekávání všech zastoupených generací. V průběhu zábavného odpoledne jsou připravené aktivity pro celou rodinu, čemuž odpovídá skladba doprovodného programu a jeden z cílů prorodinné politiky Kraje Vysočina, kterou je podpora vícegenerační rodiny. Další aktivity jsou především z oblasti zemědělství - představení jednotlivých drobných chovatelů, prodej regionálních potravin, představení nejmodernější zemědělské techniky, soutěž ve sběru brambor. Součástí odpoledne budou také aktivity z oblasti životního prostředí, sportu, historie a kultury. Celá akce bude zakončena podvečerním koncertem Petra Bendeho.
Statutární město Jihlava, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, IČO: 00286010 zapůjčí bezplatně k využití 96 ks venkovních skládacích lavic k dočasnému užívání Kraji Vysočina. Lavice budou vypůjčeny na dobu určitou, a to na den 27. 9. 2013 - Den s Krajem Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-127, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-127, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz