Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-99

RK-26-2013-99.doc  RK-26-2013-99pr01.pdf
Číslo materiálu99
Číslo jednacíRK-26-2013-99
NázevHry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - účast výpravy Kraje Vysočina
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuČeský olympijský výbor připravil projekt olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 6x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 5x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her).
Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se za Kraj Vysočina zúčastnilo celkem 80 účastníků, z toho 63 sportovců. Náklady na výpravu byly 700 000 Kč.
Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se za Kraj Vysočina zúčastnilo celkem 97 účastníků, z toho 74 sportovců. Náklady na výpravu byly 900 000 Kč.
Uspořádáním VI. her této olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Kraj Vysočina. Tyto hry proběhnou v termínu 19. - 24. 1. 2014 v těchto městech: Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Výprava na zimní olympiádu může čítat až 94 účastníků. Více informací o Hrách viz materiál RK-26-2013-99, př. 1.
Návrh řešení Kraj Vysočina byl vybrán jako pořadatel Her, a tedy účast krajské výpravy je vysoce žádoucí; navíc lez konstatovat, že Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR svým zaměřením, rozsahem, významem a hlavně cílovou skupinou občanů patří mezi akce, které podpoří vztah dětí ke Kraji Vysočina; jsou výraznou formou reprezentace kraje; oddělení mládeže a sportu navrhuje:

* vytvořit reprezentaci Kraje Vysočina a akce se zúčastnit

Dle zkušeností z minulé olympiády očekáváme maximálně 94 účastníků. Očekávané náklady spojené s účastí na olympiádě:
- ubytování + stravování - 430 Kč/den * 5 dní * 94 osob = 202 000 Kč
- doprava - 50 000 Kč
- reprezentační oblečení - 94 * 5 500 = 517 000 Kč
- náklady na propagaci kraje - 30 000 Kč
- odměny pro trenéry - 800 Kč/den * 5 dní * 18 trenérů = 72 000 Kč
- rezerva (náklady na přípravu sportovců před olympiádou, materiální zajištění apod.) - 10 000 Kč
Předpokládané celkové maximální náklady - 900 000 Kč. Tato částka bude zahrnuta v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana
Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ve dnech 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina. Akci chápeme jako aktivitu vedoucí k budování dobrého jména Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz