Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-95

RK-26-2013-95.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-26-2013-95
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuPřijetí finančních prostředků na realizaci projektu.
Kraj Vysočina zajišťuje realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky , jehož nositelem je Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen střední škola ). V souladu s uzavřenou partnerskou smlouvou zaslala střední škola finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s realizací projektu ve výši 16 219 Kč. Tyto prostředky je potřebné přijmout do rozpočtu kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření na přijetí finančních prostředků do rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků od Střední školy obchodu a služeb Jihlava ve výši 16 219 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu dne 26. 7. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 16 219 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín srpen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz