Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-94

RK-26-2013-94.doc  RK-26-2013-94pr01.pdf
Číslo materiálu94
Číslo jednacíRK-26-2013-94
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobým pronájmem dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh Smlouvy na pronájem tiskových strojů Kyocera s firmou
Kapucín - Repro, s.r.o. Třebíč (dále jen firma). Jedná se o pronájem barevných multifunkčních kopírovacích strojů, včetně monitorovacího a účtovacího systému. Účelem pronájmu je úspornější kopírování, tisk a scanování pro žáky a zaměstnance školy. Firma byla vybrána na základě vypsaného výběrového řízení. Pronájem se sjednává na dobu
48 měsíců. Výše měsíčního pronájmu činí 15 490 Kč bez DPH.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Smlouvy na pronájem tiskových strojů Kyocera s firmou Kapucín - Repro, s.r.o. Třebíč dle materiálu RK-26-2013-94, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na pronájem tiskových strojů Kyocera s firmou Kapucín - Repro, s.r.o. Třebíč dle materiálu RK-26-2013-94, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Termín 1. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz