Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-91

RK-26-2013-91.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-26-2013-91
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 1. 7. 2013 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném hmotném majetku:
Osobní automobil Škoda Fabia RZ, inventární číslo 13, pořízen v roce 2006, pořizovací cena 341 400 Kč. Zůstatková cena je 99 575 Kč. Zbývající odpisy budou vykryty z provozních prostředků, organizace nebude vykazovat ztrátu v hospodářském výsledku za rok 2013.
Automobil má najeto 90 000 km. Osobní automobil vykazuje časté závady, jeho další užívání je proto pro organizaci nehospodárné. Nabídka majetku byla zveřejněna na www stránkách Kraje Vysočina od 1. 7. 2013 po dobu 14 dnů. O tento majetek neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani žádný jiný zájemce. Škola navrhuje nabídnout vozidlo k prodeji zájemcům v rámci příspěvkové organizace za cenu 50 000 Kč. Obecná cena vozidla dle vypracovaného znaleckého posudku je stanovena na 41 000 Kč.
Škola má schváleno pořízení nového automobilu z investičního fondu.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Fabia RZ, inventární číslo 13, pořízen v roce 2006, z majetku kraje způsobem navrženým Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2013-91.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz