Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-82

RK-26-2013-82.doc  RK-26-2013-82pr01.xls
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-26-2013-82
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-26-2013-82, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 19. června 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- Analyzátor hematologický Sysmex XT 2000i, r. v. 2005, pořizovací cena 496 213 Kč, zůstatková cena 337 423 Kč;
- Lampa štěrbinová Opton SL30M, r. v. 1988, pořizovací cena 406 540 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Analyzátor hematologický Sysmex XT 2000i byl nemocnici prodaný Krajem Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsaný. Přístroj je fyzicky zastaralý, velmi opotřebovaný, úměrně jeho stáří a nefunkční (opakované poruchové jsou ventilové bloky a základní deska). Nerentabilní je jak oprava, tak i udržení přístroje v provozuschopném stavu (zejména vzhledem k opakovaným poruchám).

Lampa štěrbinová Opton SL30M byla nemocnici bezúplatně převedena dne 1. června 2009. Vzhledem k roku výroby se jedná o přístroj zastaralý jak konstrukčně, tak i koncepčně, již se nevyrábí a neodpovídá současným potřebám zdravotnické praxe. Dostupnost náhradních dílů je obtížná a nároky na opravu jsou neúměrné pořizovací ceně nového přístroje.

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje. O nepotřebný majetek neprojevila žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina zájem. Vyřazený majetek bude odborně fyzicky zlikvidovaný. Štěrbinová lampa byla nahrazená novým přístrojem, hematologický analyzátor bude nahrazený po ukončení výběrového řízení.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
* Analyzátor hematologický Sysmex XT 2000i, r. v. 2005, pořizovací cena 496 213 Kč, zůstatková cena 337 423 Kč;
* Lampa štěrbinová Opton SL30M, r. v. 1988, pořizovací cena 406 540 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz