Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-81

RK-26-2013-81.doc  RK-26-2013-81pr01.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-26-2013-81
NázevNávrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0888/18/2013/RK schválila rada kraje finanční a ostatní plány nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, požádala prostřednictví odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních akcí, u kterých jako zdroj krytí použije položku Havarijní stavy - rezerva dle materiálu RK-26-2013-81, př. 1.
Jedná se o následující položky:
* Videořetězec pro gynekologii v předpokládané výši 197 000 Kč
Zdůvodnění: videořetězec se používá zejména pro ambulantní diagnostiku a léčbu systémem see and treat nitroděložních lézí v rámci onkoganekologického centra KOC Jihlava. Odstranění patologie v rámci jednodenní chirurgie prakticky v rámci diagnostiky, bez hospitalizace, úspora nákladů, patient friedly method. Současný systém je dle stanoviska servisní organizace neopravitelný. Investice nepředstavuje novou kapacitu, ale prostou obměnu neopravitelného systému.
* Myčka podložních mís v předpokládané výši 105 000 Kč
Zdůvodnění: hygienické zajištění provozu oddělení s velkým počtem imobilních pacientů - mytí a dezinfekce podložních mís, bažantů a dalších sanitárních pomůcek. Jedná se o náhradu stávající myčky, která musela být vyřazena z důvodu absence náhradních dílů na trhu s ohledem na stáří 17 let.
* Zahradní traktůrek v předpokládané výši 105 000 Kč
Zdůvodnění: k provádění údržby ploch v rámci připravované revitalizace parku nemocnice v souvislosti s čerpáním dotace z EU. Stávající traktůrek je v provozu od roku 2001 a jeho provoz je z pohledu neustálých poruch a spotřeby provozních kapalin nerentabilní. Vzhledem k absenci náhradních dílů je dlouhodobě mimo provoz.
* Automatická fritéza v předpokládané výši 182 000 Kč
Zdůvodnění: zařízení slouží k přípravě stravy. Stávající fritéza je v provozu od roku 1998 a její provoz je z pohledu neustálých poruch a nadměrné spotřeby oleje nerentabilní. Neustálé poruchy během přípravy stravy znamenají zvýšené náklady na potraviny a současně na likvidaci biologického odpadu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit realizaci výše investičních akcí pořízených
z převedených prostředků z minulých let - odpisů a darů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v celkové výši
589 000 Kč, z toho:
* Videořetězec pro gynekologii v předpokládané výši 197 000 Kč;
* Myčka podložních mís v předpokládané výši 105 000 Kč;
* Zahradní traktůrek v předpokládané výši 105 000 Kč;
* Automatická fritéza v předpokládané výši 182 000 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz