Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-78

RK-26-2013-78.doc  RK-26-2013-78pr01.xls
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-26-2013-78
NázevInformace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPodle čl. 11 odst. (9) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013 č. 04/13, předloží resortní odbor vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci
o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 tis. Kč bez DPH zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do
30. 6. 2013.
Přehled zadaných veřejných zakázek je uveden v materiálu RK-26-2013-78, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 dle materiálu RK-26-2013-78, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz