Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-58

RK-26-2013-58.doc  RK-26-2013-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-26-2013-58
NázevŽádost o finanční příspěvek
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuDne 19. 7. 2013 požádalo Sdružení ochrany spotřebitelů - Asociace (IČO: 22832793) o poskytnutí finančního příspěvku na svůj projekt popsaný v materiálu RK-26-2013-58, př. 1. Uvedená žádost svým zaměřením reaguje na projekt bývalé vlády nazývaný spotřebitelský ombudsman . Dle tohoto vládního projektu by měly sdružení zabývající se ochranou spotřebitelů řešit problémy osob ve spotřebitelských sporech.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout finanční příspěvek dle žádosti uvedené v materiálu RK-26-2013-58, př. 1 a současně doporučuje, aby byl žadatel se svojí žádostí směřován na ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestora vládní aktivity nazývané spotřebitelský ombudsman .
Problematika soukromoprávní ochrany spotřebitele nepatří podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných zákonů do kompetence a odpovědnosti krajů, nýbrž jde o kompetenci a odpovědnost státu (ústřední úrovně veřejné správy) a zčásti i o záležitost nadnárodní (Evropské unie). Hospodářská situace krajů (Kraj Vysočina nevyjímaje) se přitom bohužel postupně zhoršuje a kraje tak budou muset preferovat naplňování svého zákonného poslání před podporou aktivit, které nepatří do jejich přímých povinností.
Dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč v kompetenci rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční příspěvek dle žádosti uvedené v materiálu RK-26-2013-58, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat žadatele o tomto rozhodnutí.
Odpovědnost RK, ředitel
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz