Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-50

RK-26-2013-50.doc  RK-26-2013-50pr01.pdf  RK-26-2013-50pr02.pdf  RK-26-2013-50pr03.pdf  RK-26-2013-50pr04.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-26-2013-50
NázevFond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina.
Uzávěrka GP Lyžařské běžecké trasy 2013 byla dne 14. 6. 2013. Bylo doručeno celkem 11 žádostí s celkovým finančním požadavkem 797 009 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 500 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konalo dne 11. července 2013. 2 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu. Zbývajících 9 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru přímo na místě. Z hodnocených žádostí je 8 žádostí navrženo k poskytnutí dotace v plné výši a u 1 žádosti byla částka dotace pokrácena na požadovaných 50% z celkových nákladů, od kterých byly odečteny řídícím výborem zjištěné neuznatelné náklady. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka 684 759 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 1, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 3 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-26-2013-50, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 3;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz