Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-43

RK-26-2013-43.doc  RK-26-2013-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-26-2013-43
NázevUzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
Zpracoval T. Mrázková, K. Žák
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2007 uzavřel Kraj Vysočina s První certifikační autoritou, a.s. Smlouvu o poskytování služeb I.CA, která umožňuje kraji získat komerční a kvalifikované certifikáty a kvalifikovaná časová razítka.
Vzhledem k problémům s ověřováním elektronických podpisů v případě vypršení platnosti elektronického certifikátu navrhuje Odbor informatiky začít používat archivní kvalifikované časové razítko místo běžného kvalifikovaného časového razítka. Archivní časové razítko zajistí ověřitelnost platnosti časového razítka pomocí uznávané elektronické značky a tím i jeho průkaznost a ověřitelnost po dobu 10 let. Nyní to jsou 3 roky. Před vypršením platnosti časového razítka aplikace certifikační autority časové razítko přerazítkuje a uloží v interních systémech I.CA.
Návrh řešení Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb dle materiálu RK-26-2013-43, př. 1.
Nově bude moci Kraj v případě důkazní potřeby požádat I.CA o konkrétní razítko spolu s následnými zřetězenými razítky.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb dle materiálu RK-26-2013-43, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 10. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz